"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 2829 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำคัญให้แก่สภาท้องถิ่น 
     
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(จูเนียร์สัมพันธ์ เกมส์)ปี60 
     
ภาพงานวันเด็ก อบต.สหัสขันธ์ 2559 
     
ภาพงานมหกรรมกีฬาตำบลสหัสขันธ์ ปี 2558 
     
งานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสหัสขันธ์ 21 – 22 พฤษภาคม 2558 
     
โครงการป้องกันและดูแลความป้อดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
     
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
     
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดีและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น 
     
รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(28 มิ.ย. 2554.) 
     
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสหัสขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2554 
      1. หลักการและเหตุผล องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นปัจจัยสำคัญอย่าง
โครงการออมทรัพย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
        โครงการออมทรัพย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ………………………………………………&h
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
        โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ………………………………………… 1. &
โครงการสุขภาพอนามัยสำหรับเด็ก(ก่อนวัยเรียน) 
        โครงการ                                โครงการสุขภาพอนามัยสำหรับเด็
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 
      1. ชื่อโครงการ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 2. หลักการและเหตุผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตรับผิดชอบอยู่หลายประการตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดสัตว์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ปี 2554 
       องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ......................
การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,198,841

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
122 บ้านคำลือชา หมู่ 1 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Email : sahatsakhan2010@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.