"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 2829 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล


  หน้าแรก     งานพัฒนาชุมชน 
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน  
     143. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     142. จำนวนประเภทอาชีพหรือกิจกรรมที่่จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชนเปิดอ่าน
     137. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัยเปิดอ่าน
     136. จำนวนครั้งที่ อบต. ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ครบถ้วนตามประกาศ ภายในวันที่ 10 ของเดือนเปิดอ่าน
     135.การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบันเปิดอ่าน
     134.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้านเปิดอ่าน
     133.กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง (ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน)เปิดอ่าน
     132.จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     131.กิจกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ (นอกเหนือการจ่ายเบี้ยความพิการ)เปิดอ่าน
     130.กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัวเปิดอ่าน
     129.กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อพัฒนาสตรีในพื้นที่เปิดอ่าน
การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,198,670

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
122 บ้านคำลือชา หมู่ 1 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Email : sahatsakhan2010@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.