"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2526
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กันยายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 : ประมวลภาพ โครงการ "พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ. เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ พม.จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอสหัสขันธ์ ณ อำเภอสหัสขันธ์ (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด) 
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 : ประมวลภาพ กิจกรรม "งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เกมส์ ประจำปี 2563" ณ โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา โดยมี ทเศบาลนิคม เป็นเจ้าภาพ (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ทุกส่วนงาน)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : ประมวลภาพ การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานกิจการสภา จัดการงานทั่วไป สำนักปลัด) 
วันที่ 21 มกราคม 2562 : ประมวลภาพ กิจกรรม "โครงการสร้างเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 พบประผู้สูงอายุ ตำบลหัวโทน จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านถ้ำปลา หมู่ที่ 11 (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด)
วันที่ 11 มกราคม 2562 : ประมวลภาพ กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563" ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 : ประมวลภาพ พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ทุกส่วน)
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 : ประมวลภาพ การประชุม คณะกรรมการ สรุปผลการดำเนินงาน LTC ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด) 
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 : ประมวลภาพ กิจกรรม "กีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด ตำบลสหัสขันธ์ ประจำปี 2562" ณ โรงเรียนคำลือชาโนนศรีสวัสดิ์วิทยา (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ทุกส่วน)
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 : ประมวลภาพ กิจกรรมทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกีฬา ตามโครงการ "กีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด ตำบลสหัสขันธ์ ประจำปี 2562" ณ โรงเรียนคำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ทุกส่วน)
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 : ประมวลภาพ โครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง ิมินิฮาลฟ์มาราทอน เฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาศ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สำนักงานราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ศาลากลางใหม่) (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ประชาสัมพันธ์และสาธารณะสุข สำนักปลัด)
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 : ประมวลภาพ โครงการ "สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ตำบลสหัสขันธ์" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสหัสขันธ์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสหัสขันธ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ้านถ้ำปลา หมู่ที่ 11 (ส่วนงานที่รับผิดชอย : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด)
วันที่  2 ธันวาคม 2562 : ประมวลภาพ การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์ (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : งานกิจการสภา จัดการงานทั่วไป สำนักปลัด) 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 : ประมวลภาพ โครงการ "สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ตำบลสหัสขันธ์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสหัสขันธ์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสหัสขันธ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ้านถ้ำปลา หมู่ที่ 11 (ส่วนงานที่รับผิดชอย : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด)
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 : ประมวลภาพ "งานมหากฐิน ท้องถิ่น ประจำปี 2562" ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอำเภอสหัสขันธ์ ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์และวัดภูเป้งศรัธธาธรรม หมู่ที่ 9 (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ทุกส่วน)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 : ประมวลภาพ โครงการ "สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ตำบลสหัสขันธ์" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสหัสขันธ์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสหัสขันธ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ้านถ้ำปลา หมู่ที่ 11 (ส่วนงานที่รับผิดชอย : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด)
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 : ประมวลภาพ โครงการ "สร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ตำบลสหัสขันธ์" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสหัสขันธ์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสหัสขันธ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ้านถ้ำปลา หมู่ที่ 11 (ส่วนงานที่รับผิดชอย : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด)
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 : ประมวลภาพกิจกรรม พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 ร่วมกับ อำเภอสหัสขันธ์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ทุกส่วน)
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 : ประมวลภาพ งานตักบาตรเทโวโลหณะ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ร่วมกับ หน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ และประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ ณ บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ทุกส่วน)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 : ประมวลภาพ งานราชพิธี วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ร่วมกับอำเภอสหัสขันธ์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ (ชั้น 2) (ส่วนงานที่รับผิดชอบ : ทุกส่วน) 

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป
การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.143.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,191,871

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
122 บ้านคำลือชา หมู่ 1 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Email : sahatsakhan2010@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.