"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2526
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 กันยายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล


  หน้าแรก     กองการศึกษา 

กองการศึกษา
กองการศึกษา  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวเกษร ไชยศิริ
นักวิชาการศึกษา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)


นางสาวเกษร ไชยศิริ
นักวิชาการศึกษา


นางสาวปณีญา ทองสาร
เจ้าพนักงานธุรการ


นางขวัญชนก กุลชะโมรินทร์
ครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำปลา)


นางสาวพิลัยพร ขันธุแสง
ครูชำนาญการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสีนวล)


นางจีรนันท์ ใสศรีดา
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสีนวล)


นางอุไรวรรณ ภูดวงศรี
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสีนวล)


นางทองแดง กุดวงศ์แก้ว
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสิงห์สะอาด)


นางกวินทรา ถิ่นวาสนา
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสิงห์สะอาด)


นางรุ่งนภา โยธารินทร์
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำปลา)


นางจุฑามาศ ทุ่มจันทรไตร
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำปลา)


นางศศิวิมล กั้วพิศมัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสาวิตรี ศรีบุญจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวปภาวดี มนัส
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำปลา)


นางดวงดาว จำปาสาร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสิงห์สะอาด)


นางรังสัญ สาแขม
พนักงานจ้างเหมา (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสีนวล)


นางสาวมณีวรรณ ศิลาพัฒน์
พนักงานจ้างเหมา (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสิงห์สะอาด)


นางงสาวเสาวลักษณ์ พิลาแดง
พนักงานจ้างเหมา (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำปลา)


นางสุดา ศรีวรสาร
พนักงานจ้างเหมา (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสิงห์สะอาด)


นางบุศกร โกษา
พนักงานจ้างเหมา (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสีนวล)


นางเสาวณี สายรื่น
พนักงานจ้างเหมา (ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาสีนวล)
การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.234.143.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,191,904

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
122 บ้านคำลือชา หมู่ 1 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Email : sahatsakhan2010@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.