"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"

อบต.ในเครือข่าย

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 2829 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 28 กันยายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  
สำนักปลัด


นาย สุทัศน์ พันธ์ศรี
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)


นาง ศุภการย์ สว่างบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอนงนาถ วรรณญาติ
นักทรัพยากรบุคคล


นางธัญชนก อนุมาตร
นักพัฒนาชุมชน


นางสาว ธณัศวัล กุลศรี
นักจัดการงานทั่วไป


สิบเอกธาราเทพ ภูจอมจิต
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางกมลวรรณ วงษ์บ้านหว้า
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชยพล การถัก
นักประชาสัมพันธ์


นายขวัญใจ สารพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางพิชญา พิมสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายบรรดิษฐ์ ปัญญามี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวศิรินันท์ ภูนาเชียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไพฑูรย์ อุ่นเจริญ
พนักงานขับรถยนต์


นายเศกสรรณ์ บุตรโพธิศรี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


นายทองพูล พรสา
คนงานทั่วไป


นายประยงค์ ไชยศิริ
คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์


นางสุนันท์ อินทรักษา
นักการภารโรง


นายอุดมพร ไชยสาท
คนงานทั่วไป


นายพยุง อนุมาตร
คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์


นายนิรันดร์ วอแพง
คนงานทั่วไป


นายประดิษ พลอยสมบูรณ์
คนงานประจำรถน้ำเอนกประสงค์


นายนภัสรพี มุธิตา
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวสุดารัตน์ ติชาวัน
พนักงานจ้างเหมา


นายดำรงค์ นาถวิล
พนักงานจ้างเหมา


นายถวิล อุ่นบุรมย์
พนักงานจ้างเหมา
การให้บริการ
ผลงานของเรา
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.226.248.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,198,801

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
122 บ้านคำลือชา หมู่ 1 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
Tel : 0-4384-0643   Fax : 0-4384-0643
Email : sahatsakhan2010@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.